Prof. Dr. Rudi Hartono, M.Pd.
Ketua Badan Penjaminan Mutu
Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D.
Sekretaris Badan Penjaminan Mutu
Kepala Pusat
Eram T. Pawenang, M. Kes.
Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)
Dr. Dra. Diah Vitri Widayanti, DEA
Pusat Penjaminan Mutu Eksternal (PPME)
Dony Hidayat Al-Janan, M.T., Ph. D.
Pusat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PPDIKTI)
Staf Akademik

Noviani A. Putri, S.Pd., M.Pd
(PPMI)

Rahayu F. Anitasari, S. H., M. Kn.
(PPME)

Ubaedul Mustofa, S.H.I., M.S.I.
(PPDDIKTI)

Zakki Nurul Amin, M. Pd.
(PPMI)

Rifa’atunnisa, S.Hut., M.Si., Ph.D.
(PPME)

M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs.
(PPDDIKTI)